[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
รู้จักเทพนิมิตร พร็อพเพอร์ตี้ | Prompt Condo

รู้จัก

บริษัท เทพนิมิตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาอสิงหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งโดยคุณรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล และดำเนินการบริหารงานโดยคุณประภารัตน์ ชัยจีระธิกุลเพื่อพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในเครือ

รู้จัก

กลุ่มบริษัทในเครือ เทพนิมิตร พร็อพเพอร์ตี้

Prompt Condo
บริษัท สหชัย อินเทอ์เนชั่นเนล จำกัด
Prompt Condo
บริษัท นิว.เอ็น.ซี. ทรานส์ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
Prompt Condo
บริษัท สมศักดิ์การช่างและขนส่ง
Prompt Condo
บริษัท พี.เอ็น.ซี. ลอจิสติกส์
Prompt Condo
บริษัท เทพนิมิตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Prompt Condo
บริษัท อาร์.พี.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Prompt Condo
บริษัท เอ็น.อาร์.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Scope Of Business

ขอบเขตของธุรกิจ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) การพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทคอนโดมีเนียมแบบ Lowliseโดยให้ความสำคัญกับการก่อสร้างที่มีคุณภาพ ด้วยโครงสร้างผนังอาคารแยกโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ลักษณะอาคารเป็นอาคารประหยัดพลังงาน บนพื้นที่กว้างกว่า 5 ไร่ ไม่แออัด ภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีพื้นที่สีเขียวเป็นจำนวนมาก

Our Mission

พันธกิจ

“บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การขยายธุรกิจ พัฒนาองค์กร เพิ่มคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด”

Top